Etusivu » Laatupoikkeamat

Laatupoikkeamat ja työkaluja niiden käsittelyyn ja hallinnointiin

Jaa sivu:

Tällä sivustolla keskitytään tietosuojaan ja tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen, mutta on olemassa myös lukuisa määrä muita poikkeamia. Käsittelemme nyt niitä kaikkia laatupoikkeamina ja esittelemme niiden hyödyntämiseen kehitetyt uudet käytännölliset palvelumme.

Tervehdi poikkeamia ilolla

Usein ajatellaan, että hyvä ja laadukas organisaatio toimii virheettömästi. Poikkeamia pidetään epätoivottuina, ehkä jopa merkkeinä pienemmästä tai isommasta epäonnistumisesta. Kuitenkaan inhimillinen toiminta ei koskaan voi olla täysin virheetöntä. Varsinkin kun halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin, tehdään väistämättä välillä myös virheitä. Uusi tuote ei ehkä täysin vastannutkaan asiakkaan tarpeita, luvatusta aikataulusta myöhästyttiin tai tavarantoimittajan toimittamissa osissa oli puutteita. Toimivakaan riskienhallinta ei pysty ennakoimaan jokaista asiaa ja yksityiskohtaa.

Olennaista onkin, miten sattuneisiin poikkeamiin reagoidaan, ja osataanko niitä käyttää apuna toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämisessä. Erinomaiseen laatuun pyrkivä organisaatio seuraa poikkeamiaan jatkuvasti. Se kannustaa henkilöstöään ilmoittamaan kaikki havaitsemansa virheet, kerää ne systemaattisesti toimivaan järjestelmään, analysoi poikkeamien syyt ja parantaa toimintaansa niistä opitun perusteella. Avainasia ei olekaan siis poikkeamien täydellinen välttäminen, vaan poikkeamista oppiminen. Hyvä poikkeamien käsittelyn järjestelmä auttaa organisaatiota jatkuvasti oppimaan ja kehittymään.

Pro Ilmoitus

www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Pro Ilmoitus -pilvipalvelu on myös laatupäällikön työkalu, joka tuottaa määrämuotoisia ilmoituksia erilaisista poikkeamista:

 • turvallisuushavainnot
 • läheltä piti -tilanteet
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
 • häirintä työssä
 • seksuaalinen häirintä
 • tietoturvaloukkaus
 • sisäilmaongelma
 • muut laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • sisäinen poikkeama
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • laatupoikkeama tuotteessa
  • toimituspoikkeama

Ilmoitusten saavuttua laatupäällikkö pystyy käsittelemään ne valmiilla käsittelylomakkeilla ja linkittämään ne halutessaan Pro Laadunhallintaan.

Lisää palvelussa olevia ominaisuuksia:

 • koulutusrekisteri
 • sähköiset työkalut työhön perehdyttämiseen ja opastamiseen
 • väkivaltariskien arviointi (päiväkoti-/oppilaitosversio)
 • valmiiden liitedokumenttien/ohjeiden latausmahdollisuus palveluun (esim. pelastussuunnitelma, uhka- ja väkivaltatilanteiden ohjeet, tietoturvaohjeet)
 • automatisoitu raportointi

Saapuneet ja käsitellyt poikkeamat on helppo linkittää kehittämäämme Pro Laadunhallinta toimintajärjestelmään.

Pro Laadunhallinta

www.laadunhallintajarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Pro Laadunhallinan ominaisuuksia

 • edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • olemme suunnitelleet lisäksi aloittelijaa opastavat ohjeet ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän rakentamiseksi

Laatupoikkeamat kiinnostavat myös riskienhallinnasta vastaavaa henkilöä – ja riskien arviointi laatupäällikköä. Kolmesta palvelusta muodostuu kattava kokonaisuus kaikkien poikkeamien hallintaan.

Scroll to Top