Pro Tietosuoja

Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Asetus edellyttää monien selvitysten, korjaustoimien, ohjeiden, hyvien käytänteiden ja dokumentaation tekemistä. 

Pro Tietosuoja avaa asetusta sitä vähemmänkin tuntevalle ja antaa käsityksen sen sisällöstä ja toimista, joita se edellyttää.

Meillä on myös oma ehdotus siitä, kuinka työn voi aloittaa helpommin. Se etenee loogisesti, ja lopputuloksena on ensimmäinen versio organisaation omasta materiaalista. 

Ominaisuudet:

  • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
  • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
  • asetuksen edellyttämä riskien arviointi
  • organisaation henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
  • organisaation koulutusten hallinnointi koulutusrekisterin avulla
  • poikkeamailmoituksen tekeminen

www.protietosuoja.fi

Palvelua toteuttamassa